Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace softwaru pro vyhodnocení navigačních dat 

   Author: Paclík Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na urychlení výpočtu algoritmu Kalmanova filtru na navigační jednotce s mikroprocesorem ARM Cortex-M4. Součástí práce je popis různých variant a způsobů implementace Kalmanova filtru, návrh ...