Now showing items 1-12 of 12

  • Analyzátor pro Automotive Ethernet 

   Author: Jan Nejtek; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Šusta Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout nástroj pro analýzu rozhraní 100Base-T1 (též známé jako Automotive Ethernet či BroadR-Reach). Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se seznámíme se standardem 100Base-T1 a čím se ...
  • Flexibilní modul pro domácí automatizaci 

   Author: Patrik Vele; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Burčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby flexibilního modulu pro domácí automatizaci. Jsou zde popsány jednotlivě zvolené komponenty, jejich zapojení, následný návrh desky plošných spojů včetně závěrečného ...
  • Model okolí řídicí jednotky vozidla v prostředí VERISTAND 

   Author: Grus Tomáš; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Matouš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modernizace systému uvodorovnění radiolokátoru 

   Author: Makeš Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Programové vybavení převodníku Ethernet/FlexRay 

   Author: Zeman Martin; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Převodník Ethernet/FlexRay, technické vybavení a firmware 

   Author: Blecha Jiří; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sběr dat a lokalizace z velmi vzdálených oblastí 

   Author: Krotil Tomáš; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulátor LIN Slave 

   Author: Pereverzeva Aleksandra; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Vajtr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh a proces realizace hardwarového modulu, který se bude používat převážně v automobilovém průmyslu. Hlavní funkcí modulu je simulace několika LIN slavů na základě přijatých požadavků od ...
  • Subjektivní testování kvality internetového připojení 

   Author: Vecko Jakub; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Testování odolnosti vůči elektrostatickým výbojům 

   Author: Končický Zdeněk; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití sítí Ethernet v osobních automobilech 

   Author: Bučkovský Dmitrij; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   S vývojem technologií přibývá ve vozidlech čím dál více elektronických zařízení. S tím roste i požadavek na větší šířku pásma a vyšší přenosovou rychlost. Řešením, jak uspokojit vyšší nároky, může být využití Ethernetu. ...
  • Vývoj komunikačního protokolu pro bezdrátovou senzorovou síť 

   Author: Krejčí Lukáš; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)