Now showing items 1-20 of 40

  • Generátor testovacích signálů 

   Author: Škraňka Filip; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jednotka pro sběr dat a řízení s podporou PTP 

   Author: Vavrouš Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kamerový systém pro snímání vibrací 

   Author: Vodseďálek Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro snímání vibrací s využitím obrazové informace z CMOS senzoru. CMOS senzor je řízen mikrořadičem z řady STM32, který má za úkol řízení odběru snímků v přesně definované ...
  • Měřicí jednotka pro synchronní distribuovaný systém 

   Author: Jelínek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mnohokanálový systém pro monitorování pohybu se senzory MEMS 

   Author: Mucala Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat systém sběru dat pro mnohokanálové monitorování pohybu objektu. Systém obsahuje inerciální měřící jednotky osazené mikrokontrolérem ARM o jádru Cortex-M0 a MEMS senzorem MPU-9150, ...
  • Modernizace systému uvodorovnění radiolokátoru 

   Author: Makeš Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modul pro sběr dat s podporou IEEE 1588 

   Author: Vančura Vít; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro synchronizaci sběru dat 

   Author: Hájek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Moduly s rozhraním Ethernet pro systém sběru dat 

   Author: Bařtipán Adam; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multifunkční měřicí přístroj 

   Author: Páleníček Ondřej; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Návrh a programové vybavení synchronizační jednotky 

   Author: Ešner Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů 

   Author: Klíma Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce ukazuje možnosti realizace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů. Zaměřuje se zejména na měření napětí, odporu, frekvence a zpracování signálů z jednoduchých senzorů, jako jsou například fotodioda, ...
  • Návrh vestavných přístrojů za použití mikrokontrolérů ST32 

   Author: Svítil Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi implementace funkce tradičních přístrojů např. voltmetru, měřiče frekvence či osciloskopu jako vestavných přístrojů realizovaných pomocí mikrokontrolérů. Tyto vestavné přístroje byly ...
  • Návrh virtuálních přístrojů s mikrořadiči STM32 

   Author: Kožár Slavomír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  • Nízkopříkonový bezdrátový systém sběru dat 

   Author: Rozsypal Dominik; Supervisor: Fischer Jan
  • Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce 

   Author: Lukáš Bielesch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Táto práca sa zaoberá optimálnym využitím vývojového prostredia mbed v laboratórnej výuke a zamieriava sa špeciálne na mikrokontroléry STM32F042F6P6 a NUCLEO-F303RE. Sú v nej popísané základné triedy prostredia a funkcionalita ...
  • Ovládací jednotka LED osvětlovače 

   Author: Beran Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Počítání a třídění objektů metodou průběžného zpracování obrazu 

   Author: Michálek Adam; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Polohovací systém s web kamerou 

   Author: Lipenský Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Programování mikroprocesorového modulu pro výuku fyziky 

   Author: Kůrka Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím mikrokontroléru jako laboratorního měřícího systému pro výuku fyziky na středních školách. Využívá mikroprocesorových kitů BBC micro:bit a STM32F042 s jádrem ARM-Cortex-M0. Programování ...