Now showing items 21-40 of 93

   Subject
   digital design,Cadence,schema,simulation,transistor,logic gate,combinational circuit,sequential circuit,adder, DAC converter,memory cell,shared memory,feedback loop [1]
   digitální návrh,Cadence,schéma,simulace,tranzistor,logické hradlo, kombinační obvod, sekvenční obvod,sčítačka,DA převodník, paměťová buňka, sdílená paměť, zpětná vazba [1]
   Etalon, GNSS, GPS, LabWindows/CVI, měření času, uBlox [1]
   evaluation purpose regulator,microcontroller,regulation,feedback [1]
   FFT, OpenCL, GPU, CuFFT, clAmdFFT [1]
   FPGA, Actel, ARM, Cortex-M1, Soft-Core, Microprocessor, Fluxgate, Digital, Magnetometer [1]
   FPGA, Actel, ARM, Cortex-M1, Soft-Core, Mikroprocesor, Fluxgate, Digitální, Magnetometr [1]
   FPGA,binary neural network,machine learning,object detection [1]
   FPGA,binární neurální sítě,strojové učení,detekce objektů [1]
   GNSS, GPS, LabWindows/CVI, standard, time measurement, uBlox [1]
   GNSS, přijímač, čas, etalon, odchylka [1]
   IEEE 802.15.6,BAN,bezpečnost,Body Area Network [1]
   IEEE 802.15.6,BAN,security,Body Area Network [1]
   image processing,image segmentation,microcontroller,CMOS image sensor,image sensor,MT9V032,ARM Cortex-M4,STM32F4-Discovery [1]
   Internet of Things, data serialization, data model, senzors, testinInternet of Things, testing [1]
   Internet vecí, serializace dat, datový model, senzory, testování [1]
   IoT,Internet of Things,NbIoT,LoRa,Sigfox [1]
   IoT,Internet vecí,NbIoT,LoRa,Sigfox,Simplecell,Vodafone,České rádiokomunikace [1]
   Kalman filter, INS/GPS, ARM Cortex-M4 [1]
   Kalmanův filtr, INS/GPS, ARM Cortex-M4 [1]