Zobrazují se záznamy 50-69 z 91

   Klíčové slovo
   Magnetometer, Sensor, Raspberry Pi, Model 2 B, Observatory Magnetometer, Python, Data Recorder [1]
   measurements, impedance, electromechanical parameters, electrodynamic loudspeaker, loudspeaker, labview, matlab [1]
   meteorological station,Raspberry Pi,weather,IoT,sensors,GUI [1]
   meteorologická stanice,Raspberry Pi,počasí,IoT,senzory,GUI [1]
   měření, impedance, elektromechanické parametry, elektrodynamický měnič, reproduktor, labview, matlab [1]
   microcontroler, voltmeter, ohmeter, generator, voltage, frequency, pwm [1]
   microcontrolers STM32,AD convertor,input current [1]
   microcontroller, mbed, oscilloscope, embedded instrument, STM32Cube [1]
   mikrokontrolér, mbed, osciloskop, vestavný přístroj, STM32Cube [1]
   mikrořadič, voltmeter, ohmeter, generátor, napětí, frekvence, pwm [1]
   mikrořadiče STM32,AD převodník,vstupní proud [1]
   Monitoring system,Internet of Things,Long Range,HVAC [1]
   Monitorovací systém,Internet věcí,LoRa,HVAC [1]
   Motion Capture System, MOCAP, iNemo M1, iNemo V2, STM32F103, bezdrátové technologie, inerciální snímací systém [2]
   Multiphase flow, flowmeter, flow velocity, comparison [1]
   Návrh řídicích algoritmů, FBD, analýza dat, regulace [1]
   RTEMS, VESA BIOS Extensions, ovladače grafické karty [1]
   Sensor, temperature, Wi-Fi, temperature measurement, wireless communications, sensors, microprocessor [1]
   Senzor, teplota, Wi-Fi, měření teploty, bezdrátová komunikace, čidla, mikroprocesor [1]
   SLAM, hexapod robot, visual odometry, S-PTAM, ORB-SLAM, RGB-D SLAM [1]