Now showing items 1-1 of 1

    • Identifikace obsahu archivních zvukových záznamů 

      Author: Koshkina Ekaterina; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
      Tato práce se zabývá problematikou identifikace (rozpoznávaní) obsahu archivních zvukových záznamů. Cílem je seznámení s danou problematikou a realizace vybraného algoritmu identifikace v programovém prostředí MATLAB. ...