Now showing items 1-1 of 1

  • Stimulovaný Brillouinův rozptyl jako jev limitující přenosovou kapacitu optických systémů 

   Author: Horváth Csaba; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce je zaměřena na studium nelineárních jevů pozorovaných v optických vláknech. V prvních částech jsou popsány základní přenosové vlastnosti optických vláken. Projekt se dále zabývá především studií nelineární optiky. ...