Now showing items 1-20 of 33

  • Automatická transkripce melodie a rozpoznání zdroje zvuku 

   Author: Punda Václav; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desek 

   Author: Bartoš Jaroslav; Supervisor: Rund František; Opponent: Pobořil Adam
   Tato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). ...
  • Detekce impulzních vad v záznamu zvuku na gramofonových deskách 

   Author: Semanský Marek; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou detekce impulsních vad u mechanického záznamu zvuku. V práci jsou představeny tři detekční metody, které byly převzaty z diplomové práce Ing. M. Bolka (2016). Jedná se o autoregresivní ...
  • Identifikace gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky 

   Author: Král Václav; Supervisor: Rund František; Opponent: Lebr Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Cílem práce bylo vytvořit systém k identifikaci gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky z této desky. Z originálních nahrávek byly vypočteny parametry, které byly spolu s názvem dané desky uložené do databáze. Následně ...
  • Identifikace obsahu archivních zvukových záznamů 

   Author: Koshkina Ekaterina; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato práce se zabývá problematikou identifikace (rozpoznávaní) obsahu archivních zvukových záznamů. Cílem je seznámení s danou problematikou a realizace vybraného algoritmu identifikace v programovém prostředí MATLAB. ...
  • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
  • Implementace směrového efektu v reálném čase 

   Author: Stuchlík Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

   Author: Melechovský Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Pobořil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...
  • Lokalizace zdroje zvuku ve stereofonním záznamu 

   Author: Štemberg Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Metody snímání vícekanálového zvuku 

   Author: Chromec Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření na mixážním pultu 

   Author: Dlouhý Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Author: Kritskii Vladislav; Supervisor: Rund František; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu ...
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Author: Kritskii Vladislav; Supervisor: Rund František; Opponent: Bednář Jan
  • Měření parametrů přenosky gramofonu 

   Author: Vimr Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem zvuku, zejména gramofonovými přenoskami a způsoby měření jejich přenosových parametrů, tedy zejména přenosové charakteristiky a kmitočtové závislosti přeslechů mezi oběma kanály. V práci ...
  • Měření směrových charakteristik mikrofonů 

   Author: Šupka Ondřej; Supervisor: Rund František; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření útlumu chráničů sluchu 

   Author: Baráth Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Šoltés Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření zvukových karet 

   Author: Cinkl Ondřej; Supervisor: Rund František; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Navigace zrakově postižených 

   Author: Gomez Ozuna Keny José; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh elektronkového audio zesilovače 

   Author: Remek Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh multimediálního studia 

   Author: Paulus Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)