Now showing items 1-1 of 1

    • Vizuální lokalizace a rozpoznání místa 

      Author: Derner Erik; Supervisor: Skočaj Danijel; Opponent: Krajník Tomáš
      Tato práce se zabývá metodou vizuální lokalizace mobilního robotu vybaveného všesměrovou kamerou. Navržený algoritmus používá předučenou konvoluční neuronovou síť pro výpočet deskriptorů panoramatických snímků. Pozice ...