Now showing items 1-1 of 1

    • Algoritmy a testy pro nástroj na organizaci zaměstnanců 

      Author: Frdlík Michal; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Potoček Blahoslav
      Tato práce se zaměřuje na silně omezený rozvrhovací problém nalezení rozvrhu kurzů s neúplnou a časově závislou informací o těchto kurzech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní algoritmus, který by tento ...