Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace objektů v signálovém zpracování FMCW radaru pro pokročilé asistenční systémy řidiče 

   Author: Micka Vojtěch; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je navrhnout metodu, založenou na neuronových sítích, pro zpracování signálu v radarových systémech použitých pro pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS), zejména detekce slepého úhlu a varování zezadu ...