Now showing items 1-1 of 1

  • Hlavní terminál pro navigační systém pro interiéry 

   Author: Lorencová Eva; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá vývojem navigačního systému pro interiéry, konkrétně hlavního terminálu. Zaměřujeme se na navigaci v nemocnicích pro osoby se sníženou schopností navigace a orientace, a sice nevidomými a seniory. První ...