Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba modelu multisenzorní integrace pro reprezentaci peripersonálního prostoru pomocí metod strojového učení 

   Author: Straka Zdeněk; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Vavrečka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem této práce je vytvořit model multisenzorní integrace se zaměřením na vizuální a taktilní modalitu, který je možné použít pro reprezentaci peripersonálního prostoru - prostoru těsně obklopujícího povrch těla. Model ...