Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro podporu osobní aktivity s motivačními prvky 

   Author: Anna Zlámalová; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Práce je zaměřena na vývoj webové aplikace zabývající se osobním rozvojem člověka. V rámci této práce byla vytvořena analýza problematiky a byl realizován kvalitativní výzkum s několika participanty. Dále byly uvedeny ...
  • Vývoj aplikace pro zpracování sportovních aktivit s motivačními prvky 

   Author: Tomáš Zahálka; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením aplikace pro synchronizaci a zpracování dat ze sportovních aktivit, která motivuje uživatele ke zdravému životnímu stylu. Práce analyzuje současný stav a navrhuje nové ...