Now showing items 1-2 of 2

  • Verzování v mikroslužbové architektuře 

   Author: Vojtěch Svoboda; Supervisor: Chloupek Martin; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou verzování v mikroslužbové architektuře. V rámci této práce je navržen způsob verzování jednotlivých služeb pro~udržení jasných verzí včetně externích závislostí, dále je navrženo ...
  • Vývoj aplikace pro zpracování sportovních aktivit s motivačními prvky 

   Author: Tomáš Zahálka; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením aplikace pro synchronizaci a zpracování dat ze sportovních aktivit, která motivuje uživatele ke zdravému životnímu stylu. Práce analyzuje současný stav a navrhuje nové ...