Now showing items 1-1 of 1

    • Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén 

      Author: Milichovský Martin; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
      Tato práce se zabývá implementací aplikace, která rozpozná text v obrázku reálné scény. To je komplikovanější obdoba rozpoznání textu z tištěného dokumentu. Aplikace je určena pro mobilní telefony, což je prostředí s ...