Now showing items 1-2 of 2

  • Adversarialní strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosti 

   Author: Michal Najman; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bím Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Adversarialní strojové učení má v principu dva cíle: navrhnout útočníka, který je schopen obejít detektor; a detektor, který úspěšně detekuje dané útočníky. Tyto protichůdné motivy jsou v této práci modelovány pomocí teorie ...
  • Modely omezené racionality v algoritmu minimalizace hypotetické lítosti 

   Author: David Milec; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Černý Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V mé práci jsem se soustředil na využívání soupeřů s modelem omezené racionality, kterým je například quantal response, ve velkých extenzivních hrách s omezenou informací. Definoval jsem dva nové koncepty řešení, quantal ...