Now showing items 1-1 of 1

  • Multiplatformní horizontálně škálovatelný systém pro zasílání zpráv 

   Author: Hernández Oscar; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Vrátník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce popisuje horizontálně škálovatelnou serverou aplikaci, která umožňuje zasílání zpráv napříč ruzných platforem s důrazem na modularitu a rozšiřitelnost. Drtivá většina práce a aplikace se zaměřuje na ...