Now showing items 1-1 of 1

  • Dolování znalostí z bezdrátových senzorových sítí 

   Author: Jan Zídek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Šopov Boril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zaměřuje na oblast kvality ovzduší. Především se zabývá návrhem a implementací systému na sběr a zpracování dat o kvalitě ovzduší na území hlavního města Prahy. Součástí této práce je také rešerše znečišťujících ...