Now showing items 1-1 of 1

    • Symbolická regrese jako náhradní model v evolučních algoritmech 

      Author: Perić Vladimir; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kulich Miroslav
      Evoluční algoritmy jsou často omezeny počtem funkčních ohodnocení které jsou dostupné během řešení problémů optimalizace černé skříňky. Tato práce popisuje jeden z přístupu k zlepšení diferenciální evoluce pomocí náhradních ...