Now showing items 1-1 of 1

    • Evoluční metaheuristiky pro hledání bisekce grafu 

      Author: Macháček Michal; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Řehořek Tomáš
      V úvodu práce definuje problém bisekce grafu. Shrnuje existující heuristické a evoluční metody jeho řešení. U evolučních metod popisuje hlavní součásti evolučního algoritmu. Popisuje Kernighan-Lin heuristiku pro optimalizaci ...