Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce anomálií v threat intelligence datech 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V předložené práci studujeme algoritmy,~které se zabývají detekcí anomálií (tzn. identifikací bodů, které se výrazně liší od ostatních). Zaměřujeme se na použití detektorů anomálií v objemných datech vytvořených z threat ...