Now showing items 1-1 of 1

  • Nashova rovnováha v rozvrhování projektů s milníky 

   Author: Marko Šidlovský; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Plánovanie projektov zvyčajne zahŕňa viacerých dodávateľov, ktorí majú na starosti rôzne práce v projektovom pláne. Každý dodávateľ má možnosť skrátiť trvanie svojej aktivity z maximálneho až na minimálny časový limit. ...