Now showing items 1-1 of 1

    • Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů 

      Author: Soucha Michal; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Demlová Marie
      Tento dokument obsahuje přehled testovacích metod konečně-stavových automatů. Testovací metoda kontroluje zda se nějaký automat shoduje s daným automatem. Nová metoda je představena a následně experimentálně prokázána, že ...