Now showing items 1-1 of 1

    • Spojení algoritmů HyperNEAT a Novelty search pro rozpoznávání obrázků 

      Author: Kocmánek Tomáš; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
      Tato práce je počáteční pokus o prozkoumání použití Novelty Search v NeuroEvolučním algoritmu HyperNEAT na doméně rozpoznávání obrázků. Doteď tato kombinace byla použita pouze na problémech spojených s navigací v bludišti ...