Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických vývojových diagramů 

   Author: Tušla Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Brada Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tvorbou rozvržení pro hierarchické vývojové diagramy. Práce obsahuje analýzu několika algoritmů a jejich nedostatků při tvorbě tohoto typu rozvržení. Práce dále popisuje návrh a implementaci upraveného ...