Now showing items 1-1 of 1

  • Hluboké posilované učení ve složitých strukturovaných prostředích 

   Author: Volný Adam; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Vytváření obecných agentů schopných naučit se užitečné rozhodovací strategie v prostředích reálného světa je obtížný úkol. Posilované učení je oblast, která se snaží tento problém vyřešit. Poskytuje obecný, rigorózně ...