Now showing items 1-1 of 1

    • Plánování cesty pro neholonomní vozidlo v úlohách dohledu 

      Author: Váňa Petr; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
      Diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro neholonomní vozidla v úlohách dohledu. V práci uvažujeme vozidlo s omezených poloměrem zatáčení, které modelujeme jako Dubinsovo auto. V práci definujeme problém dohledu jako ...