Now showing items 1-1 of 1

  • Hledání sekundarních struktur v primarních strukturách nukleových kyselin 

   Author: Anh Vu Le; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Pospíšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Struktura RNA molekul je významná z hlediska jejich funkce a regulace. Na objev konkrétní funkční struktury v genomu pak může být nahlíženo jako na objev funkce s ní spojené. Translace nezávislá na 5' čepičky je jednou z ...