Now showing items 1-1 of 1

  • Bayesovské odhadování parametrů stavových modelů při nedostupné věrohodnostní funkci 

   Author: Tomáš Kala; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Stavové modely představují široce používaný formalismus pro popis částečně pozoro-vaných náhodných procesů vyskytujících se např. v biologii, ekonometrii a zpracování signálu. Cílem filtrace je odhadnout sekvenci skrytých ...