• Adaptace UI založená na vlastnostech uživatele 

      Autor: Hogenauer Tomáš; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Balata Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
      Cílem diplomové práce je vytvořit framework pro mobilní zařízení s Android OS, který bude umožňovat adaptaci struktury a kontextu aplikace na základě informací získaných o vlastnostech uživatele.