• Multiplatformní knihovna pro výukové aplikace 

      Autor: Veselý Josef; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Kouba Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
      Tato diplomová práce nejprve analyzuje existující knihovnu pro tvorbu výukových aplikací pro tablety s operačním systémem Android pro potřeby její následné reimplementace v multiplatformním prostředí. Následuje analýza ...