• Mobilni aplikace pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí 

      Autor: Špatný Jakub; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
      Cílem této diplomové práce je vytvoření mobilních aplikací pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí. Práce nejprve představuje proces uživatelského testování použitelnosti, po nemž následuje analýza ...