• Daty podložené přidělování zakázek v taxi službách s autonomními řidiči 

      Autor: Zikeš Jan; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Černoch Radomír
      V této práci jsme nejdříve zformalizovali mechanismus propojující taxikáře a pasažéry, který je použit jako součást moderního systém pro rezervace vozidel taxi za pomoci mobilních aplikací. Jako klíčovou a kritickou část ...