• Systém pro aktivitně-cestovní průzkum mobility 

      Autor: Nováček Tom; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Chlumecký Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Dopravní plánování hraje významnou roli při utváření měst po celém světě. S rostoucím přepravním výkonem je stále složitější zajistit potřebné kapacity dopravní infrastruktury pro udržitelný ekonomický rozvoj oblastí. ...