Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy pro optimalizaci výroby s ohledem na spotřebu s využitím energeticky úsporných režimů strojů 

   Author: Benedikt Ondřej; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Efektivní rozvrhování výroby může mít výrazný vliv na celkové náklady podniku. Jelikož celosvětová spotřeba energie stále roste, je také potřeba zabývat se problémy spojenými s optimalizací energetické spotřeby, abychom ...
  • Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí 

   Author: Dlask Tomáš; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Šůcha Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je vytvořit algoritmus pro minimalizaci konvexních po částech afinních funkcí zadaných jako součet maxim afinních funkcí, přičemž se zaměřujeme na řídké instance velkého rozsahu. K dosáhnutí tohoto cíle ...