Now showing items 1-4 of 4

  • Ovládání týmu robotických prostředků s využitím augmentované reality 

   Author: Záruba Ondřej; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Ovládání týmu bezpilotních prostředků klade zvýšené nároky na lidského operátora. V rámci této práce byly vyvinuty metody pro snížení jeho kognitivní zátěže s využitím augmentované reality. Ta umožňuje přehlednější zobrazení ...
  • Ovládání týmu robotických prostředků s využitím augmentované reality 

   Author: Záruba Ondřej; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Selecký Martin
   Ovládání týmu bezpilotních prostředků klade zvýšené nároky na lidského operátora. V rámci této práce byly vyvinuty metody pro snížení jeho kognitivní zátěže s využitím augmentované reality. Ta umožňuje přehlednější zobrazení ...
  • Řízení heterogenního týmu autonomních bezpilotních prostředků 

   Author: Zajačík Michal; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Selecký Martin
  • Systém pro správu georeferencovaných senzorických dat z bezpilotních prostředků 

   Author: Zelenka Milan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato práce se zabývá georeferoncováním sensorických dat získaných z bezpilotních vzdušných prostředků. Navrhuje řešení, jak tato data efektivně ukládat a jak vyhledávat takové části těchto dat, které obsahují objekty zájmu ...