Now showing items 1-4 of 4

  • Aplikace herních mechanismů do seriózní hry na podporu léčby diabetes mellitus I 

   Author: Jenčík Dušan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je aplikace herních principů do seriózní hry MyDiabetic vhodných k dosažení větší míry adherence hráčů, zejména z pohledu zvýšení motivace pro dlouhodobé hraní a edukace ohledně diabetu I. typu. V práci jsou ...
  • Implementace webové aplikace pro kompenzaci diabetes mellitus 

   Author: Dobeš Václav; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou požadavků a následnou implementací webové aplikace na podporu kompenzace diabetes mellitus. Práce zahrnuje popis klíčových funkcí aplikace následovaný popisem samotné realizace v programovacím ...
  • Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií 

   Author: Musílek Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce seznamuje čtenáře s dostupnými mobilními aplikacemi, které se zabývají dietou nebo diabetem. Práce dále popisuje stav projektu Mobiab. Na těchto základech je poté navržena nová mobilní aplikace Dia Dieta. Tato ...
  • Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén 

   Author: Milichovský Martin; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá implementací aplikace, která rozpozná text v obrázku reálné scény. To je komplikovanější obdoba rozpoznání textu z tištěného dokumentu. Aplikace je určena pro mobilní telefony, což je prostředí s ...