Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace podobností ve škodlivém chování v sítí 

   Author: Stanke Michal; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Fikar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je návrh a implementace frameworku pro identifikaci podobností v rozpoznaném škodlivém síťovém provozu, s použitím minimálně dvou metrik podobnosti. Výsledky budou dále využity pro snížení množství dat ...