Now showing items 1-4 of 4

  • Plánování cesty pro neholonomní vozidlo v úlohách dohledu 

   Author: Váňa Petr; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   Diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro neholonomní vozidla v úlohách dohledu. V práci uvažujeme vozidlo s omezených poloměrem zatáčení, které modelujeme jako Dubinsovo auto. V práci definujeme problém dohledu jako ...
  • Plánování pohybu šestinohého kráčejícího robotu s volným vzorem chůze 

   Author: David Valouch; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Diplomová práce představuje novou metodu plánování kvazi-statického pohybu kráčejících robotů s volným vzorem chůze v terénech s omezenou oporou nohou. Navrhovaný přístup nevyužívá předepsaného vzoru chůze, což umožňuje ...
  • Plánování trajektorií s omezenou křivostí v úloze pokrývání vzdušnými prostředky 

   Author: Jakub Marek; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Krátký Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Tato práce se zabývá úlohou pokrývání daného území rozdělené na dvě fáze za použití Bezpilotního Létajícího Prostředku (UAV) s pevným křídlem. Klasickým přístupem k úloze pokrývání je zachytit celé území najednou. Pokrývání ...
  • Zobecněné směrovací problémy se spojitým okolím 

   Author: Jindřiška Deckerová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V této práci studujeme složité zobecněné směrovací problémy motivované robotickými úlohami jako je plánování pro robotické manipulátory, sběr dat nebo osvětlení objektů autonomními vzdušnými prostředky. Studované směrovací ...