Now showing items 1-1 of 1

  • Shlukování a modelování chování uživatelů založené na datech z webového prohlížeče 

   Author: Žaloudek Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   S rostoucím počtem uživatelů internetu je dobrá znalost chování jeho uživatelů nezbytná. V této práci zkoumáme různé způsoby, jak reprezentovat chování uživatelů internetu a možnosti, jak tuto znalost poté použít pro ...