Now showing items 1-1 of 1

    • Modelování komunikace Profinet 

      Author: Prášek Jan; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Wollschlaeger Martin
      Tato práce využívá simulační nástroj OMNeT++ k simulaci sítí Profinet. Výsledné řešení modelů jednotlivých síťových zařízení je vysoce parametrizovatelné a připravené pro možnost budoucího rozšíření. Dále se práce zabývá ...