Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a implementace uživatelského rozhraní sítě robotických dalekohledů řízených systémem RTS2 

   Author: Mečiar Radek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kubánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá návrhem a~implementací softwaru pro sjednocení přístupu k~observatořím využívajících systém RTS2. Cílem práce je zpřehlednit a~ulehčit ovládání observatoří z~jednoho místa, společně s~náhradou konzolového ...