Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace řízení provozního větrání tunelového komplexu Blanka 

   Author: Talíř Vojtěch; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce se zabývá vylepšením a optimalizací provozního větrání v tunelu s komplexní strukturu i systém větrání. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. První část pojednává o matematickém modelování proudění vzduchu ...