Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení pohonů na FPGA v síti Profinet 

   Author: Ryčl Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Sykora Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení, založeném na FPGA, které bude schopné fungovat jako vzdálené vstupně-výstupní zařízení v PROFInet síti. Zařízení bude obsluhovat jeden či více třífázových motorů. Bude potřeba ...
  • Řízení pohonů na FPGA v síti Profinet 

   Author: Ryčl Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Sykora Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení, založeném na FPGA, které bude schopné fungovat jako vzdálené vstupně-výstupní zařízení v PROFInet síti. Zařízení bude obsluhovat jeden či více třífázových motorů. Bude potřeba ...