Now showing items 1-1 of 1

  • Přenositelný webový server pro specifické aplikace na zařízeních s OPC UA 

   Author: Jiří Kalousek; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Renza Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Komunikace hraje v dnešním světě plném technologií klíčovou roli a informace představují nemalou hodnotu. Do průmyslového prostředí je na všech úrovních čím dál více zaváděna automatizace. Zařízení od senzorů a akčních ...