Now showing items 1-1 of 1

    • Spektroskopický detektor gama záření vysokých dávkových příkonů 

      Author: Hudec Marek; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Reinhardt Sascha
      Diplomová práce zkoumá možnosti spektroskopického měření vysokých dávkových příkonů (HD) gama záření pro obor radiačního monitoringu. Nedávné nehody a aktuální stav ve vědě a výzkumu ukazují nedostatečnou připravenost na ...