Now showing items 1-1 of 1

    • Pasivní detekce NAT zařízení pomocí HTTP logů 

      Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Grill Martin; Opponent: Rehák Martin
      Síťová zaříení umožňující nativní překlad adres (NAT zařízení) se ukazují býti dvojsečná. Mohou obejít problém s nedostatkem veřejných IP adres stejně snadno jako způsobit zranitelnost sítě. Z toho důvodu je detekce NAT ...