Now showing items 1-1 of 1

    • Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu 

      Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
      V této práci se zabýváme MPC regulátorem, což je moderní regulátor, kde je regulační úloha převedena na řešení optimalizačního problému, jehož řešení je použito jako vstup do systému. Optimalizační problém se musí vyřešit ...