Now showing items 1-4 of 4

  • Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení 

   Author: Otta Pavel; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Modelování a odhadování stavů automobilového SCR katalyzátoru 

   Author: Figura Jiří; Supervisor: Pekař Jaroslav; Opponent: Hromčík Martin
   Množství amoniaku (NH3) usazeného na stěnách katalyzátoru pro Selektivní katalytickou redukci (SCR) je parametr zajímavý pro využití v řízení vstřikování močoviny. Tento parametr však nelze měřit během provozu, může být ...
  • Odhadování stavů vozidla 

   Author: Karim Al Reyahi; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Vývoj autonomních vozidel se velmi rychle posouvá vpřed. Aby bylo možné dosáhnout plně autonomních vozidel, je nutné získat co nejvíce dat, která popisují chování vozidla. Rozpočet projektů bývá omezený, proto hrají celkové ...
  • Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu 

   Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   V této práci se zabýváme MPC regulátorem, což je moderní regulátor, kde je regulační úloha převedena na řešení optimalizačního problému, jehož řešení je použito jako vstup do systému. Optimalizační problém se musí vyřešit ...